Αρχική arrow Η Μήθυμνα arrow Περιβάλλον
 
  • Greek
  • English
Περιβάλλον


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε μόνο από τις προηγούμενες γενιές, αλλά κυρίως το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Δεν μπορεί η ανακύκλωση να παραπέμπεται πλέον στο μέλλον.

Το σωματείο ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος με πρώτο βήμα την συγκέντρωση όλων των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από τις επιχειρήσεις εστίασης και συναφών και την διάθεσή τους για βιομηχανική χρήση, δηλαδή για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών.

Πιο συγκεκριμένα, όταν τα λάδια έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ώστε να είναι πια ακατάλληλα για τηγάνισμα, αντί να ακολουθήσουν τη διαδικασία των αποβλήτων, με τις γνωστές σε όλους μας περιβαλλοντολογικές συνέπειες, συλλέγονται για να καλύψουν ενεργειακές και λιπαντικές ανάγκες.
Τα βιοκαύσιμα και βιολιπαντικά που παράγονται από κατάλληλη επεξεργασία αυτών των λαδιών είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς ρυπαίνουν λιγότερο από τα συμβατικά καύσιμα και λιπαντικά. Ταυτόχρονα, με αυτού του είδους την αξιοποίηση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών μειώνεται η ποσότητα ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών που πρέπει να εισάγει η χώρα, οπότε συνεισφέρουμε στην εξισορρόπηση του ενεργειακού και εμπορικού ισοζυγίου της.
Να σημειωθεί, ότι με την προαναφερόμενη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών εφαρμόζουμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πλήρως ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία και επιβάλλει συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες για τη διάθεση των αποβλήτων. Ακόμα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και μάλιστα με πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, που ωθεί στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).

Τι πετυχαίνουμε;

  • Αποβάλλονται οριστικά από τη διατροφική αλυσίδα τα ακατάλληλα λάδια, δηλαδή, αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίησή τους μετά από παράνομη επεξεργασία ως βρώσιμα (κάτι που ρητά απαγορεύεται από σχετική νομοθεσία) αλλά και η έμμεση εισαγωγή τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω ζωοτροφών (που επίσης απαγορεύεται). 
  • Επιλύονται τα μεγάλα προβλήματα που ως υγρά απόβλητα, τα λάδια αυτά δημιουργούν, όταν καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο.
  • Μειώνουμε τον όγκο απορριμάτων που φτάνουν στους Χ.Υ.Τ.Α.
  • Δεν μολύνουμε το νερό του υδροφόρου ορίζοντα.
  • Επαναχρησιμοποιούμε ένα άχρηστο πλέον για μας υλικό με ένα τρόπο που όχι μόνο δεν προκαλεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, αλλά αντιθέτως την προστατεύει. Τα βιοκαύσιμα και τα βιολιπαντικά που παράγονται από τα απόβλητά μας ρυπαίνουν το περιβάλλον σαφώς λιγότερα από τα αντίστοιχα ορυκτά.
  • Η βιομηχανική παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών αποκτά σε χαμηλό κόστος την πρώτη ύλη.

perivallon