Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

Δελτίο Τύπου Πνευματικά Δικαιώματα: Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό Πολιτισμού, κα. Μ. Ζορμπά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πνευματικά Δικαιώματα: Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό Πολιτισμού, κα. Μ. Ζορμπά

 

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς με  αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας, συναντήθηκαν με την Υπουργό Πολιτισμού κα. Μ. Ζορμπά με αντικείμενο της συνάντησης τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε και ανέλυσε διεξοδικά την ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα,  ιδιαίτερα δε μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ, την λειτουργία δύο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) και των συνεπειών που επακολούθησαν.

Έγινε επίσης αναφορά στην διαρκή απειλή που υφίστανται χιλιάδες επιχειρήσεις για την επιβολή εξοντωτικών προστίμων και ποινών, χωρίς δική τους υπαιτιότητα,  καθόσον κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς ούτε τα αμοιβολόγια,  ούτε και τους δικαιούχους εξαιτίας ακριβώς αυτής της  συγκεχυμένης κατάστασης και βέβαια τα κενά της νομοθεσίας και την αυθαιρεσία των ΟΣΔ, τόσο των πνευματικών όσο και των συγγενικών δικαιωμάτων.

Τονίστηκε δε στην Υπουργό η πάγια θέση των  χιλιάδων  μελών  που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, για εύλογη και δίκαιη αμοιβή των δημιουργών για το έργο τους, σύμφωνα όμως πάντα με όρους και προϋποθέσεις που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαβούλευσης μεταξύ των αντιπροσωπευτικών μερών εκπροσώπησης τους (χρηστών και δημιουργών), όπως άλλωστε προέβλεπε το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου και απεσύρθη (μετά  από πιέσεις  τον Ιούλιο του 2017) κατά την συζήτηση στην Βουλή.

Η Υπουργός άκουσε με προσοχή τα όσα παρουσιάστηκαν και δεσμεύτηκε για την άμεση σύγκληση ομάδας διαβούλευσης, με συμμετοχή όλων των μερών (Υπουργείου, Δημιουργών και Χρηστών) προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.

Κατόπιν αυτών και μέχρι την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τα μέλη της να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά για πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών (προσοχή όχι των συγγενικών δικαιωμάτων) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η καταβολή αφορά ίδια ποσά , με αυτά που κατέβαλλαν έως τώρα στην ΑΕΠΙ,  προκειμένου να μην υποστούν τις νομικές συνέπειες που προβλέπει η  νομοθεσία.

Η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει σε συνεργασία με όλους τους φορείς των χρηστών τις ενέργειες (πολιτικές και νομικές) ώστε να δοθεί λύση που θα κατοχυρώνει τα μέλη της από τις συνέπειες της κακής νομοθέτησης  και των αυθαιρεσιών των ΟΣΔ, ενώ θα ενημερώνει άμεσα τα μέλη της για κάθε εξέλιξη επί του συγκεκριμένου θέματος.