Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων

Το Σωματείο Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου συνεχίζει κάθε χρόνο την κατάρτιση και την επιμόρφωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη του στην ευρύτερη περιοχή Μολύβου-Πέτρας – Σκαμνιάς και ανακοινώνει την έγκριση δύο νέων προγραμμάτων κατάρτισης 50 εργαζομένων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 2017 τα οποία θα υλοποιηθούν αρχές Μαρτίου στον Μόλυβο.

Τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται από το Σωματείο τα τελευταία χρόνια δίνοντας την δυνατότητα στους εργαζομένους να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δεξιότητες τους, έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, και παράλληλα οι επιχειρήσεις να έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης ικανών στελεχών.

 

Τα νέα προγράμματα κατάρτισης θα αφορούν την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Γαστρονομίας & Social Media κλπ. Από τις αρχές του νέου χρόνου θα αρχίσει η ενημέρωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη του Σωματείου που έχουν κάνει και την σχετική αίτηση έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η διαδικασία.