Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και μας ενημέρωσε για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αίτησης Απαλλαγής Δημοτικών Τελών και Μείωση Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων (https://dt.govapp.gr/) όπου δίδεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τους ίδιους τους επαγγελματίες.