Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αναφέρουμε τους γενικούς κανόνες λειτουργίας του Κλάδου της Εστίασης και συναφών επαγγελμάτων κατά την επαναλειτουργία του από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 .

Να σημειώσουμε ότι η έναρξη λειτουργίας αφορά μόνο στους εξωτερικούς χώρους .

•Υποχρεωτικό self test 2 φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους
•Μόνο καθήμενοι πελάτες
•Απολύμανση καταλόγων
•Υποχρεωτική τοποθέτηση απολυμαντικού σε κάθε τραπέζι
•Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι
•Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους εν αναμονή πελάτες, σύσταση για χρήση μάσκας στους καθήμενους στα καθίσματα ή το μπαρ
•Αποστάσεις τραπεζιών ( 90 εκ. χωρίς στο ενδιάμεσο να παρεμβάλλονται καρέκλες, 1 .20 εκ όταν παρεμβάλλεται καρέκλα στη μια πλευρά του τραπεζιού, 1 .80 εκ εάν παρεμβάλλονται 2 καρέκλες βλέπε συνημμένο σχεδιάγραμμα)
•Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ από τους πελάτες με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί σε απόσταση 1 .5 μ η επόμενη δυάδα σκαμπό.
•Κλειστά 23 .00 – 5 .00 ( εξαιρείται delivery, με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)

Παραμένουν σε αναστολή οι ΚΑΔ 5621 ( Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις-catering) και 5630 ( Υπηρεσίες ποτών) και οι επταψήφιοι αυτών.