Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν. 4798 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021 ) μειώνεται στο 0,5 % το τέλος  που  εισπράττεται  από  τους  δήμους, (στους οποίους εφαρμόζεται το αντικειμενικό  σύστημα  αξίας  των  ακινήτων)  και αφορά σε ποσά που προέρχονται από τα ακαθάριστα έσοδα των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική.  Το  εν  λόγω τέλος υπολογίζεται, για τα έτη 2021 και 2022, σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5 %) επί των προαναφερόμενων ακαθάριστων εσόδων [αντί σε ποσοστό πέντε (5 %), που ισχύει σήμερα] και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού των  τριών  χιλιάδων  (3. 000) ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής ανέρχεται σε ποσοστό (5 %), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό.