Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούμε τα μέλη μας στην Γενική Συνέλευση την
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στις 18:30 στην αίθουσα των
γραφείων του Σωματείου. Μετά το τέλος της Συνέλευσης
θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας του Σωματείου.
Θέματα – Πρόγραμμα Γενικής Συνέλευσης:
1. Απολογισμός δράσης 2018
2. Προγραμματισμός δράσης για το 2019
3. Συγγενικά και Πνευματικά Δικαιώματα
4. Κατάλογοι – Μενού στην γραφή Braille
5. Συζήτηση
6. Κοπή Βασιλόπιτας