Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

ΧΡΗΣΗ SELF TEST ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τη Δευτέρα 19  Απριλίου 2021 ξεκινά η χρήση των self test σε μια σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα μεταξύ αυτών και της εστίασης ( λιανεμπόριο, μεταφορές, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων).

Για  την  άσκηση  των  δραστηριοτήτων αυτών,  τα  self-tests  είναι  υποχρεωτικά  για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία . Θα πρέπει δε να διενεργούνται  μια  φορά  την εβδομάδα.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κάθε εβδομάδα το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα  στοιχεία των εργαζομένων  στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις,  λύσεις  ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test. θα προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακεί ο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την ακόλο υθη διαδικασία:

Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov. gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees. gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  Εκεί  υποβάλλουν  το  αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 ».

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό , εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Αν το αποτέλεσμα του self test  είναι  θετικό , ο εργαζόμενος  θα πρέπει  εντός  24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε  σε δωρεάν  δημόσια  δομή  ( μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην  πλατφόρμα  self-testing.gov.gr),  είτε  σε ιδιωτική  δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικ ό , εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό , πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά  στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής  αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί  χωρίς  να έχει  δηλώσει   το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών , έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του  ΣΕΠΕ  βρεθεί εργοδότης που  απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο  με θετικό  self  test  (είτε  στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Επίσης σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίσθηκε χθες 14/4/21 στη βουλή παρατείνονται έως 31 Οκτωβρίου 2021 οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Και τέλος σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που βρίσκεται σε ψήφιση στη βουλή, η δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» είναι  αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο και οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.