Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

2 self test την εβδομάδα για την Εστίαση

 

Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  του Υπουργείου  Εργασίας,   από  σήμερα   Δευτέρα 10   Μαΐου 2021 και  μέχρι να  μειωθεί το  επιδημιολογικό φορτίο, οι  εργαζόμενοι του  ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται          στους 8  κλάδους που  εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588 / 18 .4 .2021 ( λιανεμπόριο, εστίαση , χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθ αρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες  τυχερών παιχνιδιών  και  στοιχημάτων,  σχολές  οδηγών, θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ( self test), υποχρεωτικά, δύο φορές την εβδομάδα.

 Η προμήθεια των self test θα γίνεται ως εξής:  το  ένα  εξ  αυτών  θα  παρέχεται από τον εργοδότη και θα καλύπτεται με δική  του  δαπάνη,  ενώ  το  δεύτερο θα  χορηγείται, δωρεάν, από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής  ταυτότητας  ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Tα self– test που θα παρέχονται από τον εργοδότη θα είναι διαθέσιμα στα  φαρμακεία  από  Δευτέρα  10  Μαΐου,  ενώ  οι  εργαζόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα self– test από την Πέμπτη, 13 Μαΐου.

Τα  αποτελέσματα  και των δυο   τεστ   θα   πρέπει  να   δηλώνονται   στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο    Π. Σ.    « ΕΡΓΑΝΗ»,    με    τη    συμπλήρωση    του    ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID -19 TEST».

Την εβδομάδα από 10 έως 16 Μαΐου  2021 τα  αρμόδια για  την εφαρμογή της προαναφερθείσας ΚΥΑ ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ), σε επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο  πλαίσιο  του  ελεγκτικού  τους  έργου  θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.