Μήθυμνα (Μόλυβος) Λέσβος | 22530-71990

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών περί αποδοχή ή μη πληρωμής μέσω POS

Από την 1η Φεβρουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 (Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες αναρτήσεις εντός του καταστήματος περί αποδοχής πληρωμής ή μη με κάρτα για να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα και να διαφυλαχθεί το κύρος και η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου η οποία εκδόθηκε σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS) να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία θα αναγράφεται ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη

“Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ”

και στα αγγλικά

“CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD”